1.Доставка с куриерска фирма Еконт: Най-сигурната и гарантирана доставка в България. Предлага услугите плащане с наложен платеж и преглед на стоката преди да платите.

2.Куриерът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху куриера. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, в случай че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Клиента или упълномощено от него лице.

3.Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

4.При предаване на стоката Потребителят/Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката извън случаите, описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

5.Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването ѝ.

6.Стока може да бъде върната и подменена, без да е разпечатвана, ползвана, без нарушен търговски вид и при всички други условия по чл.55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача.